Kacper Łukawski

Kacper Łukawski jest założycielem i prezesem fundacji AI Embassy, zajmującej się edukacją w obszarze Data Science oraz aplikowaniem metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów społecznych. Ma wieloletnie doświadczenie w implementacji rozwiązań przetwarzających duże zbiory danych oraz we wdrażaniu uczenia maszynowego w biznesie, ale wierzy że tego rozwiązania mogą służyć nam także do naprawy otaczającego świata.