dr n. med. Kamil Polok

Klinika Pulmonologii i Alergologii NSSU
Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJCM